ثبت شرکت , رتبه بندی و ثبت تغییرات شرکت

 

انواع شرکت هایی که امکان ثبتشان وجود دارد:

تضامنی:

انواع شرکت قابل ثبت در ایران ثبت شرکت از نوع تضامنیشرکت تضامنی: شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا جند نفر با مسئولیت تضامنی بشکیل می شود : اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد. هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است

مختلط سهامی:

ثبت شرکت از نوع مختلط سهامی ثبت شرکت مختلط سهامی : شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک است ضامن تشکیل می شود ثبت شرکت مختلط از نوع غیر سهامی ثبت شرکت از نوع مختلط غیر سهامی: شرکت است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین ی یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود

ثبت نسبی

ثبت شرکت از نوع نسبی شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته

ثبت مدنی

ثبت شرکت مدنی شرکتهای ثبتی مدنی: اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه را گویند. قانونگذار در ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکتهای تجارتی بر هفت قسم تقسیم کرده است

شرکت تعاونی

ثبت شرکت نوع تعاونی تولید و مصرف در خصوص ثبت شرکت های نوع تعاونی لازم به ذکر است که ثبت این نوع شرکت‌ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

ثبت شرکت تعاونی: شرکتی که با هدف های هفتگانه مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی از حداقل هفت عضو تشکیل گردد.

ثبت شرکت تعاونی تولیدی ثبت شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.

ثبت شرکت تعاونی مصرف شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:.فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده و یا خریده باشند.

ثبت تجاری

ثبت شرکت تجاری شرکتهای ثبت شده تجاری نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت ایجاد میگردد و یا تاسیس حقوقی که در آن چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را در میان می گذارند تا پس از انجام عملیاتی از منافع آن متمتع گردند

ثبت شرکت تجاری سرمایه ای عده ای شرکتهای تجارتی را به شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص تقسیم نموده اند. در شرکتهای سرمایه، فقط سرمایه مورد توجه است، شخص وسرمایه گذار آنچنان نقشی در شرکت ندارند، و تنها تا میزان سرمایه ای که در شرکت سرمایه گزاری کرده اند، مسئول تعهدات شرکت هستند، در چنین شکرتهایی سرمایه حرف اصلی را می زند، از خصوصیات شرکتهای سرمایه قابل انتقال بودن سهام، و بعد از فوت شرکاء انتقال اوراق به ورثه آن است.

ثبت شرکت تجاری اشخاص شرکتهایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار ثبت شرکت به اعتبار شرکاء بستگی دارد، و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت نخواهد داشت. مسئولیت شرکاء شرکت در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی و نا محدود است و اشخاص ثالث جهت استیفاء طلب خود می توانند به هر یک از شرکاء شرکت مراجه کنند. از خصوصیات شرکتهای اشخاص، سهام بدون رضایت سایر شرکاء قابل انتقال نیست، و بدون رضایت سایر شرکاء بعد از فوت به وارث شری هم قابل انتقال نمی باشد. در برخی موارد هم خروج یک شریک باعث انحلال ثبت شرکت می شود. شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکتهای مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود جزء شرکتهای اشخاص می باشند.

ثبت شرکت گرجستان

ثبت شرکت در گرجستان موسسه بست جورجیا یک گروه هلدینگ بین المللی ارائه دهنده خدمات ثبت شرکت در گرجستان میباشد . برای اطلاعات بیشتر جهت اقامت گرجستان و امور مهاجرت به گرجستان به وبسایت این شرکت مراجعه کنید. مشاوره ثبت شرکت مشاوره و راهنمای قوانین ثبت شرکت مشاوره مراحل ثبت شرکت مشاوره ثبت شرکت در ایران مشاوره هزینه های ثبت شرکت مشاوره شرایط ثبت شرکت رتبه بندی ثبت شرکتها رتبه بندی شرکت های ثبت شده معیاری برای تشخیص صلاحیت شرکتهای مشاوره و پیمانکاری می باشد. گروه ثبت شرکت آتین ارائه دهنده خدمات و مشاوره ثبت شرکت و رتبه بندی شرکت در ایران – برای اطلاع از شرایط رتبه بندی شرکت و مشاوره با حقوق دانان و وکلای ثبت شرکت آتین با ما تماس بگیرید.

رتبه بندی شرکت

قوانین رتبه بندی و خدمات ثبت شرکت ها اهداف رتبه بندی و خدمات شرکت های ثبت شده مشاوره و خدمات ثبت شرکت و رتبه بندی رتبه بندی ثبت شرکت های تعاونی بتق قانون تجارت مواد ۱۹۰ الی ۱۹۴ شرکت های تعاونی به دو صورت شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف می باشد . البته انواع دیگر این شرکت ها در قوانین خاص ذکر شده است . شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از صاحبین حرف تشکیل شده و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار ی برند و شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای فروش اجناس لازمه زندگی ایجاد می شود و تقسیم نفع و ضرر به نسبت خرید هریک از شرکا می باشد .

 

رتبه بندی و اعضاء:

یات مدیره شرکتهای تعاونی ۳ تا ۷ نفر میباشد ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

مدارکی که برای رتبه بندی لازم است:

مدارک لازم جهت پذیرش و ثبت موسسات غیر تجاری تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) درصورتی که اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی . مراحل ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها http://sherkat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3777 ، فرم نمونه‌ی اسناد لازم جهت ثبت شرکت ، موجود است. می‌توان این فرم‌های نمونه را از اداره‌ی مذکور تهیه و تکمیل‌کرده و ذیل تمام اوراق باید توسط همه‌ی شرکا (مؤسسین) امضا شود. سپس چند نام،‌ که واژه‌ی بیگانه نبوده، فاقد سابقه‌ی ثبت بوده و دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد؛ انتخاب کرده و به «واحد تعیین نام» ‌اداره‌ی مذکور به صورت اینترنتی ، معرفی و موافقت آن واحد را درباره‌ی نام تعیین شده اخذ می گردد. لازم به تذکر است که امر تعیین نام، فقط در تهران انجام می‌شود و شرکت‌هایی که در سایر شهرها ثبت می‌شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می‌شوند. سپس همه‌ی مدارک را به صورت فیزیکی به نحوی که در ابلاغیه پذیرش نام درج شده است برای « ‌قسمت پذیرش مدارک»‌ اداره‌ی مزبور پست شود . در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اقدام به تهیه‌ی پیش‌نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می‌شود.

هزینه ثبت شرکت

بعد از پرداخت هزینه حق الثبت و آگهی در روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس شرکت شما منتشر می شود . چند لینک پیشنهادی

 

دعاوی قضایی طراحی و برندینگ کارگاه های مشاوره و آموزش تجاری سازی و انتقال فناوری ثبت نشان جغرافیایی ارزشگذاری تنظیم قرارداد دانش بنیان ثبت شرکت و رتبه بندی ثبت علائم تجاری ثبت اختراع ثبت طراح صنعتی سازمان های حامی ما

.

قبلیبعدی دپارتمان مشاوره حقوقی و اداری آتین ما بستر های لازم را جهت رشد و شکوفایی کسب و کارتان فراهم میکنیم . اگر اطلاعات کافی در امور حقوقی و اداری ندارید مشاوران ما در دپارتمان تخصصی مشاوره و آموزش با افتخار پاسخگوی شما خواهند بود .

مشاوره ثبت شرکت

ثبت نام مشاوره تخصصی گروه مشاوران حقوقی آتین اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی در قالب پلان های برنزی , نقره ای و طلایی کرده است . با ثبت نام در هریک از پلان های مشاوره ای میتوانید از خدمات مشاوره ای تخصصی آتین بهره مند شوید.

برای ثبت نام دوره های مشاوره تخصصی خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم تماس زیر اقدام کنید . در اسرع وقت

کاغذ دیواری

کاشت مو

جراحی پلاستیک بینی

تشریفات مجالس

درب اتوماتیک

دوربین مدار بسته

کانکس

درب ضد سرقت